Frozen fish

Frozen fish:

 • Kingklip whole sea frozen @-60° H&G
 • Dorado whole sea frozen @-60°
 • Mackerel whole frozen (imported)
 • Panga whole frozen (local)
 • Santer whole frozen (local)
 • Silvers whole frozen (local)
 • Farmed Kob whole frozen (farmed)
 • Yellowtail whole frozen (local)
 • Barracouta whole frozen H&G (imported New-Zeeland)
 • New-Zeeland Snoek vlekked & mild cured (imported)
 • Whitebait
 • Portuguese sardines (Namibia)